Autoformació

PELC

El Programa d'ensenyament de llengua catalana és un recurs d’autoaprenentatge de la llengua al qual es pot accedir lliurement per Internet.

Cada un dels nivells té una part teòrica, desglossada en ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic, composició de textos, comprensió lectora i comprensió oral i exercicis autocorrectius, que es poden fer tantes vegades com es vulgui.

La realització dels exercicis del programa no dona dret a l'obtenció de cap certificat.

Instruccions per a la inscripció:

Heu de crear un compte d'usuari, per a la qual cosa heu d'emplenar els camps requerits en el formulari d'inscripció de la mateixa plataforma i esperar a rebre un missatge electrònic de confirmació.

Una vegada fet el registre, en tornar a entrar al programa es poden autoinscriure al nivell que vulguin (B2, C1 o C2) introduint la contrasenya d'autoinscripció següent: pelcieb.

Enllaç al PELC: http://www.pelcieb.cat.

Adreça electrònica de contacte: pelc@iebalearics.org.

(per comunicar incidències tècniques o errades en el contingut de la plataforma)

Altres recursos per aprendre català en línia

Mallorcat

https://mallorcat.llenguamallorca.cat/


Plataforma d’autoaprenentatge de llengua catalana de nivell inicial. Amb aquest material podreu aprendre vocabulari a partir d’imatges, podreu veure com s’escriuen les paraules i també sentir com es pronuncien.

Vídeos didàctics

 • 4cats

http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm


Sèrie didàctica de ficció que consta de vint capítols en què es presenten diverses situacions quotidianes. Cada vídeo va acompanyat de la transcripció, alguns apunts gramaticals i un glossari.


 • Català a l’atac

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/accions_sensibilitzacio/catala_a_latac/

Sèrie de microespais, d’uns 40 segons de durada, de divulgació de temes lingüístics.


 • Easy catalan

https://www.easy-languages.org/easy-catalan


Una iniciativa internacional que es dedica a la creació de material audiovisual en línia per donar suport a l’aprenentatge de llengües. Els vídeos es poden veure a YouTube.

Cursos

 • Parla.cat

http://www.parla.cat


Espai web que ofereix quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència, cadascun dels quals es divideix en tres cursos. Per a cada curs es preveu una dedicació aproximada de 45 hores. Hi ha dues modalitats d’aprenentatge: lliure (gratuïta) o amb tutoria (de pagament).


 • Maó en català. Curs bàsic de català

https://www.ajmao.org/WebEditor/Pagines/file/Med_Intercultural/Quadern%20Mao%20en%20Catala.pdfÉs un curs bàsic d’iniciació a la llengua catalana elaborat per l’Ajuntament de Maó, amb la intenció d’ajudar els nouvinguts. Està ambientat a la ciutat de Maó.


 • Ep! Escolta i Parla

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/ep-curs-oral-catala/


Aquest curs s’adreça a persones adultes amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català.

Dictats

 • Dictats en línia

http://www.gencat.cat/llengua/dictats/


Dictats per treballar l’ortografia dels nivells B1 a C2. Cada dictat es compon d’un text escrit i d’un enregistrament sonor.


 • Dictats en línia

https://www.cultura.ad/recursos/utilitats/dictats-en-linia


Recull de dictats del concurs anual andorrà per a alumnes d’ESO útils per treballar l’ortografia.

Fonètica

 • Guia de correcció fonètica

Exercicis de pràctica de pronúncia d’elements fonètics problemàtics del professor de la Universitat de les Illes Balears Gabriel Bibiloni.


https://bibiloni.cat/correcciofonetica/


 • Els sons del català

En aquest web hi trobareu material elaborat per facilitar l’aprenentatge quant a fonètica de la llengua catalana.


http://www.ub.edu/sonscatala/

Exercicis en línia

 • Enxaneta

http://enxaneta.info/index.htm


Enxaneta: recull de vocabularis, exercicis, verbs conjugats, entre d’altres, per aprendre a utilitzar la llengua catalana i perfeccionar de manera flexible els coneixements del català.


 • Itineraris d’aprenentatge nivell intermedi (B2)

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/intermedi/index.htm


Material d'autoaprenentatge que va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell B2.


 • Itineraris d’aprenentatge, nivell suficiència (C1)

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/index.htm


Material d'autoaprenentatge que va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell C1.

Llenguatge administratiu

 • Curs de llenguatge administratiu

https://ebapenobert.caib.es/course/view.php?id=35


Material didàctic de llenguatge administratiu en català elaborat per l'Escola Balear d'Administració Pública.


 • Tècniques de redacció de documentació administrativa

https://secretariageneral.uib.cat/digitalAssets/237/237808_te768cniques-de-redaccio769.pdf


Material que pretén contribuir a la formació eficient dels treballadors públics i capacitar-los perquè puguin redactar documents amb rapidesa i seguretat lingüística, gramatical i normativa.