Cursos de català

setembre 2021 - gener 2022

En aquesta convocatòria de setembre de 2021 a gener de 2022 oferim cursos presencials, virtuals, semipresencials i a distància.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: de l'1 al 10 de setembre de 2021

DATES DELS CURSOS: del 27 de setembre de 2021 al 17 de gener de 2022


*Hi col·laboren: Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Capdepera, Ajuntament de Consell, Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament d'Inca, Ajuntament de Llucmajor i Ajuntament de Palma.


**AVÍS!

-Si voleu obtenir un títol oficial de català, us heu de presentar a les proves de la Direcció General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat).

-D'acord amb la informació publicada al web de la Direcció General de Política Lingüística, a la convocatòria de gener de 2022 no hi haurà proves de nivell C2 i llenguatge administratiu.

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

No parl català -> Matricula't al nivell A1

Tenc un títol de català -> Matricula’t al nivell següent

He fet un curs de català -> Matricula’t al nivell següent

No tenc cap títol que acrediti un nivell -> Fes la prova de nivell

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ

  • Tenir 16 anys


Requisits tècnics (només cursos virtuals i a distància):

  • Accés a Internet

  • Alumnes dels nivells A1, A2, B1 i llenguatge administratiu: compte de correu electrònic de Gmail.

HORARIS DELS CURSOS

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

C1 i C2: 120 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o telefonar al 971 17 76 04 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).