Tallers de conversa virtuals

desembre 2022 - gener 2023

Termini d'inscripció: del 23 al 30 de novembre de 2022


TERMINI DE MATRÍCULA: del 23 al 30 de novembre de 2023.

DATES DELS CURSOS: del 12 de desembre de 2022 al 27 de gener de 2023.

NIVELLS: A2, B1 I B2

--> TALLERS AMB CLASSES VIRTUALS!

És necessari disposar de connexió a Internet i correu electrònic de Gmail. Són classes en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes classes permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real.

HORARIS:

De dilluns a divendres, de 12 a 14 h

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ

  • Tenir 16 anys o més.

  • Haver cursat o estar cursant el nivell al qual us voleu matricular. En aquest cas, després de fer la inscripció en línia, heu d’enviar un correu electrònic a ensenyament@ieb.caib.es per sol·licitar que comprovem la vostra assistència al curs.

  • Si no heu fet un curs de català, haureu de fer una prova de nivell accedint a l'enllaç en l'horari indicat.

PREUS DELS TALLERS

Tallers de conversa virtuals

A2, B1, B2: 10 €

* Reducció de l'import de la matrícula: consultau els motius de reducció de matrícula.

* Devolució de l'import de la matrícula: l’import de la matrícula només es tornarà si l’IEB cancel·la el curs o taller.

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o telefonar al 971 17 76 04 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).