Cursos de catalán

febrero-mayo 2023


En esta convocatoria de febrero a mayo de 2023 ofrecemos cursos de lengua catalana presenciales, virtuales, semipresenciales y a distancia.

MATRÍCULA EN LÍNEA


PLAZO DE MATRÍCULA: del 9 al 19 de enero de 2023


FECHAS DE LOS CURSOS: del 6 de febrero al 19 de mayo de 2023


MODALIDADES DE LOS CURSOS:

PRESENCIAL (75 horas). Son cursos presenciales con clases de tres días a la semana.

SEMIPRESENCIAL (35 horas). Son cursos con clases presenciales de un día a la semana que deben completarse con trabajo autónomo a partir del material de clase.

VIRTUAL. Es necesario disponer de conexión a Internet. Son clases en directo en un horario concreto a través de videoconferencia. Estas clases permiten la interacción del docente y los alumnos en tiempo real.

ONLINE. Es necesario disponer de conexión a Internet. El contacto con el docente y los alumnos se realiza a través de la plataforma Moodle. En este espacio virtual se encuentran todos los contenidos, los materiales y las actividades del curso. No es necesario que el docente y los alumnos coincidan en horario para trabajar los contenidos, pero existe una sesión quincenal en un horario concreto para trabajar la expresión oral.


*Colaboran: Ayuntamiento de Bunyola, Ayuntamiento de Calvià, Ayuntamiento de Consell, Ayuntamiento de Eivissa, Ayuntamiento de Inca, Ayuntamiento de Llucmajor, Ayuntamiento de Palma y Ayuntamiento de Porreres.


**AVISO!

Si desea obtener un título oficial de catalán, debe presentarse a las pruebas de la Dirección General de Política Lingüística (dgpoling.caib.cat).

HORARIS DELS CURSOS

Consultau els horaris dels cursos aquí a partir de gener de 2023.

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

No parl català -> Matricula't al nivell A1

Tenc un títol de català -> Matricula’t al nivell següent

He fet un curs de català -> Matricula’t al nivell següent

No tenc cap títol que acrediti un nivell -> Fes la prova de nivell

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ

 • Tenir 16 anys


Requisits tècnics (només cursos virtuals i a distància):

 • Accés a Internet

 • Alumnes dels nivells A1, A2, B1 virtuals: compte de correu electrònic de Gmail.

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials A distància

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família amb persones amb discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del 33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

ADRECES DELS CENTRES ON S'IMPARTEIXEN ELS CURSOS

Calvià

 • CEIP Jaume I, c. de Lleó, 8


Consell

 • CP Bartomeu Ordines, av. de Francesca Homar i Pascual, 20


Eivissa

 • IES sa Colomina, c. de Vicent Serra i Orvay, 40


Inca

 • Centre de Formació Municipal, av del General Luque, 223


Llubí

 • Casal d'Entitats, plaça de l'Església


Llucmajor

 • CEIP Rei Jaume III, c Bartomeu Sastre Garau, s/n


Palma

 • IES Ramon Llull, av. de Portugal, 2

 • PalmaFormació Mercat Camp Redó, c. de Felip II, 17

 • PalmaFormació Son Malferit, c. de Gregorio Marañón, 3 A


Porreres

 • Biblioteca Municipal, c. de la Santa Creu, 31


Valldemossa

 • Centre Can Flor, c. Vell, 11

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@ieb.caib.es o posar-te en contacte amb l'IEB a través dels següents telèfons, amb horari de 9 a 14 h:

 • Central IEB: 971 17 76 04.

 • Centre de Català de Ciutadella: 971 48 42 04.

 • Centre de Català d'Eivissa: 682 82 70 44.

 • Centre de Català d'Inca: 971 50 58 09.

 • Centre de Català de Manacor: 627 32 91 91.