CURSOS DE CATALÀ

SETEMBRE 2024 - GENER 2025

En aquesta convocatòria de setembre de 2024 a gener de 2025 oferim cursos de llengua catalana presencials, virtuals, semipresencials i a distància.

MATRÍCULA EN LÍNIA


TERMINI DE MATRÍCULA: del 2 al 13 de setembre de 2024

DATES DELS CURSOS: del 30 de setembre de 2024 al 17 de gener de 2025

MODALITATS DELS CURSOS:


*Només és possible matricular-se a un curs per convocatòria. 


HI COL·LABOREN: Ajuntament d'Alaró, Ajuntament de Bunyola, Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Consell, Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament d'Inca, Ajuntament de Llucmajor, Ajuntament de Palma, Ajuntament de Porreres, Ajuntament de Sant Joan i Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

CONSULTA L'OFERTA DE CURSOS

AQUÍ A PARTIR DEL 28 D'AGOST

A QUIN NIVELL EM PUC INSCRIURE?

No parl català -> Matricula't al nivell A1

Tenc un títol de català ->  Matricula’t al nivell següent

He fet un curs de català ->  Matricula’t al nivell següent

No tenc cap títol que acrediti un nivell -> Fes la prova de nivell

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ


Requisits tècnics (només cursos virtuals i a distància): 

PREUS DELS CURSOS

Presencials i virtuals Semipresencials En línia

A1 i A2: 60 € B2: 60 € B2: 50 €

B1 i B2: 80 € C1, C2 i LA: 90 € C1, C2 i LA: 70 €

C1, C2 i LA: 120 €

*Consultau els motius de reducció de matrícula.

**L’import de la matrícula només es tornarà si l’IEB cancel·la el curs. En aquest cas, la persona interessada tindrà un termini de 15 dies a partir de la data de comunicació de l’anul·lació del curs per presentar el número de compte en el qual s’ha d’efectuar la devolució. 

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de  desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o  document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet  acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família  amb persones amb  discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del  33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

  Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família  nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB i certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data d’expedició d’aquests certificats no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció (són necessaris els dos documents).

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

LLIBRES DE TEXT PER ALS CURSOS PRESENCIALS, SEMIPRESENCIALS I VIRTUALS

Es recomana també comprar el solucionari per als cursos semipresencials.

Els cursos a distància de nivells B2, C1 i C2 no necessiten llibres de text.


- A1

A punt 1. Curs de català. Llibre d’exercicis.

A punt 1. Curs de català. Llibre de l’alumne.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat


- A2

A punt 2. Curs de català. Llibre d’exercicis.

A punt 2. Curs de català. Llibre de l’alumne.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat


- B1

Au idò. B1

Editorial Barcanova


- B2

Au idò. B2

Editorial Barcanova

(Solucionari B2. Editorial Barcanova)


- C1

Au idò. C1

Editorial Barcanova

(Solucionari C1. Editorial Barcanova)


- C2.

Curs de llengua catalana. Nivell superior

Castellnou Edicions

(Solucionari C2. Castellnou Edicions)

ADRECES DELS CENTRES ON S'IMPARTEIXEN ELS CURSOS

Alaró


Andratx


Búger


Bunyola


Calvià


Consell


Eivissa


Inca


Llucmajor


Montuïri


Palma


Porreres


Sant Joan


Sant Llorenç des Cardassar


Santa Maria del Camí


NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@iebalearics.org o posar-te en contacte amb l'IEB a través dels següents telèfons, amb horari de 9 a 14 h: