Tallers de conversa virtuals 

desembre 2023 - gener 2024

Termini d'inscripció: del 23 al 30 de novembre de 2023


TERMINI DE MATRÍCULA: del 23 al 30 de novembre de 2023

DATES DELS CURSOS: de l'11 de desembre de 2023 al 26 de gener de 2024

NIVELLS: A2, B1 I B2

--> TALLERS AMB SESSIONS VIRTUALS!

És necessari disposar de connexió a Internet i correu electrònic de Gmail. Són sessions en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes sessions permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real.

HORARIS:                                                   

DARRERES PLACES DISPONIBLES!

REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ

PREUS DELS TALLERS

Tallers de conversa virtuals

A2, B1, B2: 10 €

* Reducció de l'import de la matrícula: consultau els motius de reducció de matrícula.

* Devolució de l'import de la matrícula: l’import de la matrícula només es tornarà si l’IEB cancel·la el curs o taller

MOTIUS DE REDUCCIÓ DE MATRÍCULA

REDUCCIÓ DEL 50 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Estar en situació de  desocupació: informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest informe no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Percebre una pensió pública: certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o  document que acrediti la condició de jubilat o pensionista.

Estar reclòs en un centre penitenciari: certificat expedit pel centre penitenciari.

Ser membre d’una família nombrosa: títol de família nombrosa en vigor.

Ser membre d’una família monoparental: títol acreditatiu de la condició de família monoparental o carnet  acreditatiu individual.

Ser membre d’una família amb persones en situació de dependència: resolució de reconeixement de la situació de dependència en grau II o grau III.

Ser membre d’una família  amb persones amb  discapacitat: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Tenir una discapacitat del  33 % o superior: targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

  Tenir el carnet jove europeu: Carnet Jove. Si el carnet és alhora una targeta de crèdit, només cal presentar el document original.

Ser víctima de violència de gènere: qualsevol dels documents prevists en la normativa vigent.


REDUCCIÓ DEL 100 % DE L'IMPORT DE LA MATRÍCULA


Ser membre d’una família  nombrosa especial: títol de família nombrosa especial en vigor.

No cobrar cap prestació contributiva: certificat del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) que acrediti que la persona interessada no cobra cap prestació econòmica. La data  d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.

Ser atès pels Serveis Socials per motius econòmics: certificat expedit pels Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi en què està empadronada la persona interessada o organismes similars.

NECESSITES POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

Ens pots escriure a ensenyament@iebalearics.org o telefonar:


-Centre de Català de Ciutadella (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h, i dimarts i dijous, de 16 a 19 h): 971 48 42 04.

-Centre de Català d'Eivissa (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h): 682 82 70 44.

-Centre de Català d'Inca (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h): 971 50 58 09.

-Centre de Català de Manacor (dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 19 h): 627 32 91 91.

-Oficina IEB (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h): 971 17 76 04.