Més llengua

Viure a les Illes Balears és un vocabulari en imatges que s’adreça especialment a persones nouvingudes a les Illes Balears.

Guia de suport lingüístic per a docents 


A la teva feina

El català a cada sector professional

Més vocabularis per a la teva feina

http://www.conselldemallorca.cat/media/12521/DICCIONARI_VISUAL.pdf


Breu diccionari que serveix com a primer contacte amb la llengua catalana, mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià. A més, conté un recull multilingüe de frases d’ús habitual en català, castellà, anglès, francès, alemany, àrab i xinès. Elaborat pel Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma.


http://www.conselldemallorca.net/media/18669/LEXIC.pdf


Vocabulari dels plats més usuals. Aquest opuscle pretén contribuir, per una banda, a dinamitzar l’ús de la llengua catalana en el món de la restauració i la cuina i, per l’altra, a difondre’n els termes adequats i lingüísticament correctes fent un esment especial tant a la gastronomia pròpia de Mallorca com a la terminologia nova que s’hi ha incorporat darrerament.cat_cast.indd (plataforma-llengua.cat)

https://www.youtube.com/watch?v=uStos25fQE4


Breu guia bàsica de conversa de butxaca pensada perquè el personal de restaurants i bars pugui aprendre els termes més freqüents relacionats amb la seva feina.


http://www.llenguamallorca.cat/sites/default/files/documents/fulle%20de%20productes%20de%20forn%20i%20pastisseria.pdf


Recull de productes típics de Mallorca de pastisseria elaborat pel Consell de Mallorca