PELC

PELC

Programa d'ensenyament de llengua catalana

El Programa d'ensenyament de llengua catalana és un recurs d’autoaprenentatge de la llengua al qual es pot accedir lliurement per Internet.

Cada un dels nivells té una part teòrica, desglossada en ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic, composició de textos, comprensió lectora i comprensió oral i exercicis autocorrectius, que es poden fer tantes vegades com es vulgui.

La realització dels exercicis del programa no dona dret a l'obtenció de cap certificat.

Instruccions per a la inscripció:

Heu de crear un compte d'usuari, per a la qual cosa heu d'emplenar els camps requerits en el formulari d'inscripció de la mateixa plataforma i esperar a rebre un missatge electrònic de confirmació.

Una vegada fet el registre, en tornar a entrar al programa es poden autoinscriure al nivell que vulguin (B2, C1 o C2) introduint la contrasenya d'autoinscripció següent: pelcieb.

Enllaç al PELC: http://www.pelcieb.cat.

 Adreça electrònica de contacte: pelc@iebalearics.org.

 (per comunicar incidències tècniques o errades en el contingut de la plataforma)