Recursos lingüístics

Vols llegir en català?

La nova col·lecció de llibrets de l'Institut d'Estudis Baleàrics és una bona oportunitat per descobrir autors i autores de les Illes Balears!

Guaita-hi i gaudeix de la lectura!

Material editat per l'IEB

Viure a les Illes Balears Vocabulari en imatges que s’adreça especialment a persones nouvingudes a les Illes Balears.

A l'abastMaterial bilingüe d’aprenentatge del català adreçat a persones no catalanoparlants

Guia de suport lingüístic per a docents 

El català a cada sector professional

La revista que t'ajuda a llegir en català

Autoaprenentatge en línia

El Programa d'ensenyament de llengua catalana és un recurs d’autoaprenentatge de la llengua al qual es pot accedir lliurement per Internet. 

Altres recursos en línia per aprendre català

Vocabularis per a la teva feina

https://web.conselldemallorca.cat/documents/774813/882726/DICCIONARI_VISUAL.pdf/3c5152fd-25b8-7c05-6c12-b58c142e4f0d?t=1551175406509


Breu diccionari que serveix com a primer contacte amb la llengua catalana, mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià. A més, conté un recull multilingüe de frases d’ús habitual en català, castellà, anglès, francès, alemany, àrab i xinès. Elaborat pel Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma.


https://llenguamallorca.cat/sites/default/files/documents/Taula%20parada.pdf


Vocabulari dels plats més usuals. Aquest opuscle pretén contribuir, per una banda, a dinamitzar l’ús de la llengua catalana en el món de la restauració i la cuina i, per l’altra, a difondre’n els termes adequats i lingüísticament correctes fent un esment especial tant a la gastronomia pròpia de Mallorca com a la terminologia nova que s’hi ha incorporat darrerament.cat_cast.indd (plataforma-llengua.cat)

https://www.youtube.com/watch?v=uStos25fQE4


Breu guia bàsica de conversa de butxaca pensada perquè el personal de restaurants i bars pugui aprendre els termes més freqüents relacionats amb la seva feina.


https://llenguamallorca.cat/sites/default/files/documents/productesdefornipastisseria.pdf


Recull de productes típics de Mallorca de pastisseria elaborat pel Consell de Mallorca


Mallorcat

https://mallorcat.llenguamallorca.cat/


Plataforma d’autoaprenentatge de llengua catalana de nivell inicial. Amb aquest material podreu aprendre vocabulari a partir d’imatges, podreu veure com s’escriuen les paraules i també sentir com es pronuncien.  

Mallorcat

https://mallorcat.llenguamallorca.cat/


Plataforma d’autoaprenentatge de llengua catalana de nivell inicial. Amb aquest material podreu aprendre vocabulari a partir d’imatges, podreu veure com s’escriuen les paraules i també sentir com es pronuncien.  

Vídeos didàctics

http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm


Sèrie didàctica de ficció que consta de vint capítols en què es presenten diverses situacions quotidianes. Cada vídeo va acompanyat de la transcripció, alguns apunts gramaticals i un glossari.


https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/accions_sensibilitzacio/catala_a_latac/

Sèrie de microespais, d’uns 40 segons de durada, de divulgació de temes lingüístics.


https://www.easy-languages.org/easy-catalan


Una iniciativa internacional que es dedica a la creació de material audiovisual en línia per donar suport a l’aprenentatge de llengües. Els vídeos es poden veure a YouTube.

Cursos

http://www.parla.cat


Espai web que ofereix quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència, cadascun dels quals es divideix en tres cursos. Per a cada curs es preveu una dedicació aproximada de 45 hores. Hi ha dues modalitats d’aprenentatge: lliure (gratuïta) o amb tutoria (de pagament).


https://www.ajmao.org/WebEditor/Pagines/file/Med_Intercultural/Quadern%20Mao%20en%20Catala.pdfÉs un curs bàsic d’iniciació a la llengua catalana elaborat per l’Ajuntament de Maó, amb la intenció d’ajudar els nouvinguts. Està ambientat a la ciutat de Maó.


https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/ep-curs-oral-catala/


Aquest curs s’adreça a persones adultes amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català.

Dictats

http://www.gencat.cat/llengua/dictats/ 


Dictats per treballar l’ortografia dels nivells B1 a C2. Cada dictat es compon d’un text escrit i d’un enregistrament sonor. 


https://www.cultura.ad/recursos/utilitats/dictats-en-linia


Recull de dictats del concurs anual andorrà per a alumnes d’ESO útils per treballar l’ortografia.

Fonètica

Exercicis de pràctica de pronúncia d’elements fonètics problemàtics del professor de la Universitat de les Illes Balears Gabriel Bibiloni.


https://bibiloni.cat/correcciofonetica/


En aquest web hi trobareu material elaborat per facilitar l’aprenentatge quant a fonètica de la llengua catalana. 


http://www.ub.edu/sonscatala/web2008/


Material dissenyat per a persones catalanoparlants que vulguin perfeccionar la pronúncia. 


https://foneticat.cat/

Exercicis en línia

http://enxaneta.info/index.htm


Enxaneta: recull de vocabularis, exercicis, verbs conjugats, entre d’altres, per aprendre a utilitzar la llengua catalana i perfeccionar de manera flexible els coneixements del català.


https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/intermedi/index.htm


Material d'autoaprenentatge  que va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell B2.


https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/index.htm


Material d'autoaprenentatge  que va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell C1.

Llenguatge administratiu

https://ebapenobert.caib.es/course/view.php?id=35


Material didàctic de llenguatge administratiu en català elaborat per l'Escola Balear d'Administració Pública.


https://secretariageneral.uib.cat/digitalAssets/237/237808_te768cniques-de-redaccio769.pdf


Material que pretén contribuir a la formació eficient dels treballadors públics i capacitar-los perquè puguin redactar documents amb rapidesa i seguretat lingüística, gramatical i normativa.