Recursos lingüístics

Material editat per l'IEB

Viure a les Illes Balears vocabulari en imatges que s’adreça especialment a persones nouvingudes a les Illes Balears.

Guia de suport lingüístic per a docents 

El català a cada sector professional

Altres recursos en línia per aprendre català

Vocabularis per a la teva feina

http://www.conselldemallorca.cat/media/12521/DICCIONARI_VISUAL.pdf


Breu diccionari que serveix com a primer contacte amb la llengua catalana, mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià. A més, conté un recull multilingüe de frases d’ús habitual en català, castellà, anglès, francès, alemany, àrab i xinès. Elaborat pel Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma.


http://www.conselldemallorca.net/media/18669/LEXIC.pdf


Vocabulari dels plats més usuals. Aquest opuscle pretén contribuir, per una banda, a dinamitzar l’ús de la llengua catalana en el món de la restauració i la cuina i, per l’altra, a difondre’n els termes adequats i lingüísticament correctes fent un esment especial tant a la gastronomia pròpia de Mallorca com a la terminologia nova que s’hi ha incorporat darrerament.cat_cast.indd (plataforma-llengua.cat)

https://www.youtube.com/watch?v=uStos25fQE4


Breu guia bàsica de conversa de butxaca pensada perquè el personal de restaurants i bars pugui aprendre els termes més freqüents relacionats amb la seva feina.


http://www.llenguamallorca.cat/sites/default/files/documents/fulle%20de%20productes%20de%20forn%20i%20pastisseria.pdf


Recull de productes típics de Mallorca de pastisseria elaborat pel Consell de Mallorca


Mallorcat

https://mallorcat.llenguamallorca.cat/


Plataforma d’autoaprenentatge de llengua catalana de nivell inicial. Amb aquest material podreu aprendre vocabulari a partir d’imatges, podreu veure com s’escriuen les paraules i també sentir com es pronuncien.  

Mallorcat

https://mallorcat.llenguamallorca.cat/


Plataforma d’autoaprenentatge de llengua catalana de nivell inicial. Amb aquest material podreu aprendre vocabulari a partir d’imatges, podreu veure com s’escriuen les paraules i també sentir com es pronuncien.  

Vídeos didàctics

http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm


Sèrie didàctica de ficció que consta de vint capítols en què es presenten diverses situacions quotidianes. Cada vídeo va acompanyat de la transcripció, alguns apunts gramaticals i un glossari.


https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/accions_sensibilitzacio/catala_a_latac/

Sèrie de microespais, d’uns 40 segons de durada, de divulgació de temes lingüístics.


https://www.easy-languages.org/easy-catalan


Una iniciativa internacional que es dedica a la creació de material audiovisual en línia per donar suport a l’aprenentatge de llengües. Els vídeos es poden veure a YouTube.

Cursos

http://www.parla.cat


Espai web que ofereix quatre nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència, cadascun dels quals es divideix en tres cursos. Per a cada curs es preveu una dedicació aproximada de 45 hores. Hi ha dues modalitats d’aprenentatge: lliure (gratuïta) o amb tutoria (de pagament).


https://www.ajmao.org/WebEditor/Pagines/file/Med_Intercultural/Quadern%20Mao%20en%20Catala.pdfÉs un curs bàsic d’iniciació a la llengua catalana elaborat per l’Ajuntament de Maó, amb la intenció d’ajudar els nouvinguts. Està ambientat a la ciutat de Maó.


https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/ep-curs-oral-catala/


Aquest curs s’adreça a persones adultes amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català.

Dictats

http://www.gencat.cat/llengua/dictats/ 


Dictats per treballar l’ortografia dels nivells B1 a C2. Cada dictat es compon d’un text escrit i d’un enregistrament sonor. 


https://www.cultura.ad/recursos/utilitats/dictats-en-linia


Recull de dictats del concurs anual andorrà per a alumnes d’ESO útils per treballar l’ortografia.

Fonètica

Exercicis de pràctica de pronúncia d’elements fonètics problemàtics del professor de la Universitat de les Illes Balears Gabriel Bibiloni.


https://bibiloni.cat/correcciofonetica/


En aquest web hi trobareu material elaborat per facilitar l’aprenentatge quant a fonètica de la llengua catalana. 


http://www.ub.edu/sonscatala/ 


Material dissenyat per a persones catalanoparlants que vulguin perfeccionar la pronúncia. 


https://foneticat.cat/

Exercicis en línia

http://enxaneta.info/index.htm


Enxaneta: recull de vocabularis, exercicis, verbs conjugats, entre d’altres, per aprendre a utilitzar la llengua catalana i perfeccionar de manera flexible els coneixements del català.


https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/intermedi/index.htm


Material d'autoaprenentatge  que va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell B2.


https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/index.htm


Material d'autoaprenentatge  que va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell C1.

Llenguatge administratiu

https://ebapenobert.caib.es/course/view.php?id=35


Material didàctic de llenguatge administratiu en català elaborat per l'Escola Balear d'Administració Pública.


https://secretariageneral.uib.cat/digitalAssets/237/237808_te768cniques-de-redaccio769.pdf


Material que pretén contribuir a la formació eficient dels treballadors públics i capacitar-los perquè puguin redactar documents amb rapidesa i seguretat lingüística, gramatical i normativa.